Дата / Час
 
Избери език


Начало
ПРОЕКТ : Дом за възрастни хора в с. Макариополско

Необходимостта от създаването на Дом за възрастни хора в област Търговище, България мотивира амбициозен екип с опит в строителството, да се насочи към тази идея.

Идеята е да се построи дом за възрастни хора които се нуждаят от ежедневна грижа. Домът за възрастни хора ще предлага ежедневна грижа и медицинско обслужване на живущите в дома. Факт е ,че населението на България застарява и пенсионерите които живеят в страната са повече от 2,5 милиона души. Като броят на пенсионерите ще се увеличава през годините. Ето защо необходимостта от реализирането на този проект ще направи живота на възрастните хора, които не могат да полагат грижи за себе си по-лесен(поносим). Приемаме препоръки и съвети за осъществяване на проекта.

Благодарим на всички които могат да помогнат!
Контакти
Бизнес план
Спонсори